โหงวบี่จี้ (Schisandra chinensis)

โหงวบี่จี้ (Schisandra chinensis)

โหงวบี่จี้ หรืออู่เว่ยจื่อ เป็นผลไม้ที่ได้จากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schisandra chinensis เขียนด้วยอักขระจีน 五味子ในสำเนียงแต้จิ๋วออกเสียง “โหงวบี่จี้” แปลว่า ผลไม้ ๕ รส มีการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติทางแถบภาคเหนือของจีน และภาคตะวันออกของรัสเซีย (เดิม) ผลไม้นี้มีสีน้ำตาลแดง มีรสชาติปนกันระหว่างรส เค็ม หวาน เปรี้ยว ปร่า และ ขม จึงเป็นที่มาของชื่อ อู่เว่ยจื่อ ในบางตำราจะเรียกว่า เป่ยอู่เว่ย หรือ เป่ยอู่เว่ยจื่อ (北五味子) เพื่อจำแนกให้เห็นชัดเจนขึ้นว่ามาจากตอนเหนือหรือภาคเหนือของจีน เพราะในทางภาคใต้ของจีนก็มีพืชที่ให้ผลลักษณะคล้ายกัน แต่ต่างสายพันธุ์ เรียกว่า หนานอู่เว่ยจื่อ (南五味子 ) เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schisandra sphenanthera ในจีนมีการนำมาใช้โดยหมักเป็นเมรัย (ไวน์อู่เว่ยจื่อ) ในเกาหลีใช้ชงกินอย่างน้ำชา เรียก โอมิช่าฉ้ะ” ส่วนในญี่ปุ่น เรียกผลไม้นี้ว่า โกมิชึ (ゴミシ) ใช้เข้ายาแก้หวัดและเมาเรือ


Powered by MakeWebEasy.com