ฟินูกรีก ( Fenugreek )

ฟินูกรีก ( Fenugreek )

บันทึกการรับรองจาก ฮิปพอคราทีส (Hippocrates) ซึ่งเป็นแพทย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งการแพทย์ตะวันตก” และบันทึกจากแพทย์กรีกและโรมันอื่น ๆ ในสมัยโบราณ พบว่า ลูกซัด ( Fenugreek ) หรือ อ่านออกเสียงว่า ฟีนูกรีก หรือ เฟนูกรีก เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งแพทย์โบราณได้ผสมเมล็ดด้วยน้ำแล้วทำเป็นขี้ผึ้งในการรักษาบาดแผลภายนอกเช่น ฝี 


Cr.www.yimlamaicare.com

Powered by MakeWebEasy.com